Aika: 25.6.2020 klo18:00

Paikka: Nenän kämppä (piha-alue)

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Kalastuksen valvonta

8. Vesialueen vuokrasopimus

9. Yhteistyösopimus Lumijoen Kalastajainseuran kanssa

10. Muut asiat

11. Kokouksen päätös