Aika: 27.4.2019 klo12:00

Paikka: Oulunsalon Kylätalolla (Helasentie 13, 90470 Varjakka)

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019

8. Sääntömuutos

9. Muut asiat

10. Kokouksen päätös


Kategoriat: Yleinen