Vaellussiikakannan heikkoon tilaan vaikuttaa lisääntymisympäristöjen tuhoutumisen ja vaellusesteiden lisäksi se, että vaellussiikaa sen merivaelluksen aikana kalastetaan liian pienisilmäisillä verkoilla. Vaellussiiat kalastetaan yleisesti keskenkasvuisina ennen kuin ne saavuttavat lisääntymiskokonsa ja siikojen kasvupotentiaalista suurin osa jää hyödyntämättä.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) nojalla:

12 § Verkkokalastusta koskevat säännökset

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.

Lohta merestä pyydettäessä verkon pienin sallittu solmuväli on 80 millimetriä.

Taimenen kalastus meressä pintaverkolla on kielletty.

Verkon solmuvälin tulee siikaa merestä pyydettäessä olla:

1) leveyspiirin 64°00′N pohjoispuolella vähintään 27 millimetriä ja enintään 30 millimetriä taikka vähintään 43 millimetriä;

2) leveyspiirien 64°00′N ja 63°30′N välisellä merialueella vähintään 30 millimetriä ja enintään 35 millimetriä taikka vähintään 43 millimetriä;

3) leveyspiirien 63°30′N ja 62°30′N välisellä merialueella vähintään 40 millimetriä;

4) leveyspiirin 62°30′N eteläpuolella vähintään 43 millimetriä.

Siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta, jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa.