Puheenjohtaja

Tapani Ulander 0400 290698  tapani22@live.fi

Sihteeri
Sulo Kaukua 040 1822210 kaukuasulo@gmail.com

Johtokunnan jäsenet

Janne Ulander 0400694837  janne.ulander@gmail.com
Tapio Moilanen
Jari Hirvonen
Heikki Holappa

Aarne Koivisto (varajäsen)