Puheenjohtaja
Tapani Ulander
0400 290698  tapani22@live.fi

Sihteeri
Sulo Kaukua 040 1822210 kaukuasulo@gmail.com

Johtokunnan jäsenet
Janne Ulander (varapuheenjohtaja) 0400 694837
Tapio Moilanen
Jari Hirvonen
Heikki Holappa

Aarne Koivisto (varajäsen)