Sääntömääräinen kevätkokous 2021

Oulunsalon Kalastajainseura Ry sääntömääräinen kevätkokous järjästetään 9.6.2021 klo: 18.00 alkaen Oulunsalon kylätalolla osoitteessa Helasentie 13 90470 Varjakka. Esillä sääntömääräiset asiat. 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien Lue lisää…

Syyskokous

Oulunsalon kalastajainseura ry sääntömääräinen syyskokous 31.10.2020 kello 12.00 alkaen Oulunsalon kylätalolla osoitteessa Helasentie 13 90470 Varjakka. Esityslista Kokouksen avaus Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksytään kokouksen työjärjestys Vahvistetaan toimintasuunitelma , tulo- ja menoarvio sekä liittymis ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. Lue lisää…

Muistutus kalastajille

Tervehdys kaikille seuramme vesialueella kalastaville. Syyskalastus on kiivaimmillaan ja kalastajat ovat ahkerasti liikkeellä. Tässä vaiheessa on varmaan myös hyvä muistuttaa muutamista asioista, jotka meidän kaikkien tulisi ottaa huomioon. Ensimmäisenä tietenkin se lupa asia, jos se ei ole jo kunnossa. Lupia myydään seuran nettisivujen yhteydessä olevassa verkkokaupassa ja sivuilta on suora Lue lisää…

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista

2 § Lohenkalastuksen yleiskiellot Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 59°26′N eteläpuolella ja pituuspiirin 23°00′E länsipuolella. Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti: 1) 1 päivästä huhtikuuta 16 päivään kesäkuuta leveyspiirien 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella; 2) 1 päivästä huhtikuuta 21 päivään kesäkuuta leveyspiirien Lue lisää…

Kevätkokous

Korona epidemiasta johtuen kevätkokous ajankohtaa on vielä mahdotonta päättää. Kokous tullaan pitämään siinä vaiheessa, kun se yleisen ohjeistuksen mukaan on sallittua. Kalastajainseuran hallitus pitää yhteyttä puhelimen välityksellä, hallituskaan ei järjestä kokoontumisia.

Kalastus Nupan väylässä on kielletty

Kaikenlainen kalastaminen on kielletty Nupan väylässä 100 metriä lähempänä pohjapatoa sen alapuolella (10.4. – 31.5.) Kalastuslaki 379/2015 kohta 7 / 71§ Muutenkin väylillä kalastamista tulisi välttää kutuaikana. Vain turvaamalla kalojen vapaan pääsyn kutualueelle varmistamme jatkossakin saaliidemme riittävyyden. Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta Lue lisää…