Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista

2 § Lohenkalastuksen yleiskiellot Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 59°26′N eteläpuolella ja pituuspiirin 23°00′E länsipuolella. Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti: 1) 1 päivästä huhtikuuta 16 päivään kesäkuuta leveyspiirien 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella; 2) 1 päivästä huhtikuuta 21 päivään kesäkuuta leveyspiirien Lue lisää…

Kevätkokous

Korona epidemiasta johtuen kevätkokous ajankohtaa on vielä mahdotonta päättää. Kokous tullaan pitämään siinä vaiheessa, kun se yleisen ohjeistuksen mukaan on sallittua. Kalastajainseuran hallitus pitää yhteyttä puhelimen välityksellä, hallituskaan ei järjestä kokoontumisia.

Kalastus Nupan väylässä on kielletty

Kaikenlainen kalastaminen on kielletty Nupan väylässä 100 metriä lähempänä pohjapatoa sen alapuolella (10.4. – 31.5.) Kalastuslaki 379/2015 kohta 7 / 71§ Muutenkin väylillä kalastamista tulisi välttää kutuaikana. Vain turvaamalla kalojen vapaan pääsyn kutualueelle varmistamme jatkossakin saaliidemme riittävyyden. Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta Lue lisää…