Kaikenlainen kalastaminen on kielletty Nupan väylässä 100 metriä lähempänä pohjapatoa sen alapuolella (10.4. – 31.5.)

Kalastuslaki 379/2015 kohta 7 / 71§

Muutenkin väylillä kalastamista tulisi välttää kutuaikana. Vain turvaamalla kalojen vapaan pääsyn kutualueelle varmistamme jatkossakin saaliidemme riittävyyden.

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta riippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan. Kalastuksen on oltava sellaisella tasolla, että se voi jatkua toistaiseksi ja kalakannat pysyvät tuottavina ja terveinä.

Tässä vielä linkki jonka tahtoisin jakaa, ajattelemisen aihetta monelle. https://www.youtube.com/watch?v=2zGYhieQmpc

Kategoriat: Yleinen