2 §
Lohenkalastuksen yleiskiellot Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella

Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 59°26′N eteläpuolella ja pituuspiirin 23°00′E länsipuolella.

Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti:

1) 1 päivästä huhtikuuta 16 päivään kesäkuuta leveyspiirien 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella;

2) 1 päivästä huhtikuuta 21 päivään kesäkuuta leveyspiirien 62°30’N ja 64°00’N välisellä merialueella;

3) 1 päivästä huhtikuuta 26 päivään kesäkuuta leveyspiirien 64°00’N ja 65°30’N välisellä merialueella;

4) 1 päivästä huhtikuuta 1 päivään heinäkuuta leveyspiirin 65°30’N pohjoispuolella.

Tuolta voi lukea aiheesta enemmän.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170236

Kategoriat: Yleinen