Kevätkokous 25.6.2020

Aika: 25.6.2020 klo18:00 Paikka: Nenän kämppä (piha-alue) 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. Päätetään 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Lue lisää…

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista

2 § Lohenkalastuksen yleiskiellot Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 59°26′N eteläpuolella ja pituuspiirin 23°00′E länsipuolella. Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti: 1) 1 päivästä huhtikuuta 16 päivään kesäkuuta leveyspiirien 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella; 2) 1 päivästä huhtikuuta 21 päivään kesäkuuta leveyspiirien Lue lisää…

Uusi vesiliikennelaki 1.6.2020

Uudessa vesiliikennelaissa tulee vahvasti esille vesikulkuneuvon päällikön vastuu. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle. Uusina velvollisuuksina päällikön vastuulle tulevat esimerkiksi: karttojen mukanaolo matkassa, mikäli matka pituuden tai muun Lue lisää…

Kevätkokous

Korona epidemiasta johtuen kevätkokous ajankohtaa on vielä mahdotonta päättää. Kokous tullaan pitämään siinä vaiheessa, kun se yleisen ohjeistuksen mukaan on sallittua. Kalastajainseuran hallitus pitää yhteyttä puhelimen välityksellä, hallituskaan ei järjestä kokoontumisia.

Kalastus Nupan väylässä on kielletty

Kaikenlainen kalastaminen on kielletty Nupan väylässä 100 metriä lähempänä pohjapatoa sen alapuolella (10.4. – 31.5.) Kalastuslaki 379/2015 kohta 7 / 71§ Muutenkin väylillä kalastamista tulisi välttää kutuaikana. Vain turvaamalla kalojen vapaan pääsyn kutualueelle varmistamme jatkossakin saaliidemme riittävyyden. Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta Lue lisää…

Johtokunta 2020

Syyskokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Tapani Ulanderin. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sulo Kaukua, Eero Nalkki, Juhani Ervasti, Heikki Holappa, Jari Hirvonen ja Olli Kaltio. Tapio Moilanen ja Reijo Savaloja valittiin varajäseniksi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Juhani Ervasti. Maija Piippo jatkaa yhdistyksen sihteerinä.